Home Aswaja Akidah

Akidah

Memahami Sifat Wujud Allah

Redaksi
0
0
1.21K
Sebelum kita membahas tentang kajian wujud Allah SWT, wajib kita ketahui bahwa para ulama sepakat untuk menyucikan Allah SWT serta tidak menyerupakan-Nya dengan suatu apapun. Inilah pendapat Ahlussunnah baik dari kalangan Asya’irah maupun Maturidiyah. Baca Juga: Nasehat Untuk Para pejabat Pembagian maujud yang pertama ini terdapat dalam kitab Idhâhud-Dalîl (hal. 103-104)  ditolak, karena Tuhan itu tidak […]

Mereview Kembali Kesejatian Label ANNAJAH

Inilah Tanda-tanda Kiamat yang Disabdakan Rasulullah

Redaksi
0
0
15.01K
Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah SWT ke bumi sebagai rahmat bagi umat semesta alam. Tentunya, Nabi Muhammad SAW sering menceritakan hal-hal yang akan terjadi setelah beliau wafat sesuai wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT melalui jibril AS. Oleh karena itu, tidak akan ada lagi utusan sebagai nabi hingga […]

Mereview Kembali Kesejatian Label ANNAJAH

Keistimewaan Puasa Rajab

KEMULIAAN BULAN RAJAB Bulan Rajab merupakan salah satu dari empat bulan yang dimuliakan dalam Islam, bulan itu disebut dengan Asyhurul-Hurum (bulan-bulan haram), sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT. yang artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah I di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. […]

Mereview Kembali Kesejatian Label ANNAJAH

Maksud Ungkapan “Apa Kata Yang di Atas”

Banyak orang yang ditimpa oleh masalah, kadang mereka putus asa ketika cara yang yang ditempuh tidak menghasilkan jalan keluar, akhirnya mereka pun pasrah atas apa yang diberikan Allah SWT kepadanya. Namun, terkadang ungkapan yang mereka gunakan untuk mengungkapkannya menyalahi syari’at. Misalnya perkataan “Apa kata yang di atas.”   Ketika kita memahami ungkapan tersebut lebih mendalam, maka kata […]

Mereview Kembali Kesejatian Label ANNAJAH

Modus Aliran Kebatinan

Dalam kitab Risalah Ahl as-Sunnah wal jamaah, KH. Hasyim Asyari menerangkan bahwa sekitar seratus abad lebih merebak segala aliran yang ada di nusantara, termasuk diantaranya adalah Aliran kebatinan. Aliran yang mempunyai konsep dasar orang yang telah mencapai maqam mahabbah (cinta kepada Allah) dan mendapat kesucian hati, tidak perlu mengamalkan syari’at, tetapi cukup dengan hakikat. Sehingga […]

Mereview Kembali Kesejatian Label ANNAJAH

Sanjungan untuk Sang Tuntunan

Dalam kitab tafsir Ad-Durru al-Mansûr fî Tafsîr bil Ma’tsûr dalam menafsiri ayat: “katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira”(QS. Yunus 58), Ibnu Abbas RA mengatakan: “Karunia Allah adalah ilmu agama, sedangkan rahmat-Nya adalah Muhammad SAW.” Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berbahagia dengan lahirnya Nabi yang merupakan rahmat yang agung […]

Cinta dan Bahagia dalam Bingkai Maulid Nabi

Memahami Hukum dan Sejarah Maulid Nabi

Maulid Nabi adalah suatu nama perayaan yang telah banyak dikenal oleh  masyarakat, utamanya umat Islam Indonesia. Acara ini digelar tepat pada tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Tujuan utama akan perayaan ini hanyalah sebagai bentuk syukur atas terutusnya baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kesesatan  menuju jalan yang benar, […]

Cinta dan Bahagia dalam Bingkai Maulid Nabi

Yuk Ngalap Berkah (Tabarruk)

Mungkin hanya rasa syukur yang paling tepat kita ungkapkan sebagai umat yang berpedoman pada ajaran Ahlusunah wal Jamaah. Ajaran yang menuntun kita pada akidah yang benar, ajaran yang sesuai dengan empat pondasi pokok yang dijadikan pijakan, al-Quran, Hadis, konsesus ulama dan qias. Misalnya, Mengenai Tabarruk. Tabarruk yang barasal dari lafaz Barakah, berarti Thalabah Ziadah Khair, […]

Mereview Kembali Kesejatian Label ANNAJAH

Mengapa Harus Bermazhab?

Akhir-akhir ada sebuah kelompok yang menggaungkan sebuah ‘bidah’ parah, yaitu mengaku mampu berijtihad langsung dari al-Quran dan Sunah tanpa perlu merujuk dan ikut pendapat ulama salaf. Mereka mengatakan, “Kita tidak perlu mengambil pendapat dari para Imam Mazhab, karena mereka juga sama seperti kita, bisa salah. Langsung saja kita merujuk langsung pada al-Qur’an dan Hadis Nabi […]

Mereview Kembali Kesejatian Label ANNAJAH

Perbedaan Qahâ’ Dan Qadar

Ketika seseorang mengalami sebuah tragedi, kecelakaan, cobaan, ia mungkin akan menganggap bahwa apa yang menimpa dirinya merupakan takdir dari Yang Mahakuasa. Akan tetapi terkadang kita bingung, ‘takdir’ yang seorang tadi asumsikan masuk pada ranah Qahâ’ ataukah Qadar? Ibnu Hajar al-Asqallani pernah mendeskripsikan mengenai Qahâ’ dan Qadar. Beliau berkata: “Para ulama berkata, Qahâ’ adalah keputusan Allah […]

Mereview Kembali Kesejatian Label ANNAJAH