Home Syiah

Syiah

Benarkah Abdullah bin Saba’ Tokoh Fiktif? (2)

Sekarang kita akan menjawab polemik tentang keberadaan salah satu tokoh Syiah, Abdullah bin Saba’. Benarkah dia tokoh fiktif? Jika kita merujuk ke buku-buku sejarah yang terpercaya kita akan menemukan bahwa kisah tentang Abdullah bin Saba’ tidak hanya didokumentasikan oleh ulama Sunni, bahkan tokoh-tokoh Syiah yang diakui memiliki kapabilitas dan dinilai ‘tsiqah’ periwayatannya, mengakui keberadaan Abdullah […]

Benarkah Abdullah bin Saba’ Tokoh Fiktif? (1)

Benarkah Abdullah bin Saba’ Tokoh Fiktif? (1)

Sebagai suatu sekte yang cukup besar dalam Islam, tentunya Syiah tidak muncul secara tiba-tiba atau tanpa perhitungan yang matang. Sekte yang lebih menonjolkan keberpihakan kepada Ali t ini muncul melalui tahapan yang panjang dan berliku, memiliki banyak cabang dan sampai sekarang Syiah masih eksis di tengah-tengah masyarakat kita. Dari sudut pandang sejarah, tak ditemukan kata […]

Benarkah Abdullah bin Saba’ Tokoh Fiktif? (2)

Syiah, Kelompok yang Sudah Disabdakan Rasulullah

Sebagai kelompok yang sudah lama dikenal oleh ulama sebagai kelompok keagamaan yang sangat fanatik kepada Sayyidina Ali Ra, Syiah telah banyak melakukan kemunkaran baik dalam bidang akidah, syariah, atau yang lannya. Beberapa pakar bahkan melabeli kelompok yang muncul di akhir masa pemerentiahan Khalifah Sayyidina Utsman Ra—sebagaimana penuturan al-Imam Muhammad Abu Zahrah dalam Târîkh Mazdzâhib al-Islamiyyah—sebagai […]

Benarkah Abdullah bin Saba’ Tokoh Fiktif? (2)

Al-Qur’an Menurut Syiah

Berbicara tentang Syiah dan al-Qur’an, maka sangat erat kaitannya atau bahkan tidak boleh dilewatkan adalah mengenai distorsi, interpolasi atau tahrif (perubahan) al-Qur’an yang diyakini oleh sekte Syiah. Sebenarnya bagaimana al-Qur’an menurut pandangan sekte Syiah? Mengenai al-Quran, umat Islam telah bersepakat bahwa al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW memang terpelihara orisinalitasnya. Berbeda dengan Syiah yang […]

Benarkah Abdullah bin Saba’ Tokoh Fiktif? (2)

Stop Nikah Mut’ah

Nikah Mut’ah adalah nikah yang dibatasi oleh waktu yang telah ditentukan oleh salah satu kedua pelakunya atau lebih tren lagi dalam negeri kita di sebut dengan Kawin Kontrak. Dalam kasus ini pelaku boleh kawin satu jam, satu minggu, satu bulan dan seterusnya. Adapun batasan perempuan yang di mut’ah hal itu terserah dari seorang laki-laki, baik itu […]

Cerdas Membendung Aliran Syiah

Untuk membendung aliran sekte Syiah, kita perlu berpikir cerdas dengan kepala dingin. Sebab jika kita salah melangkah dalam membendung aliran mereka, maka langkah kita bukannya membendung, tapi justru membuat aliran mereka akan tambah pesat dan menjangkiti pemikiran masyarakat. Sejauh ini, Syiah menggunakan metode dakwah yang sangat tersusun rapi, apik, terencana, dan sangat matang. Dakwah yang […]

Meluruskan Paradigma Wasiat Nabi

Sebagaimana telah maklum, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar RA didaulat sebagai khalifah di gedung Tsaqifah Bani Saidah atas prakarsa Sayidina Umar bin Khaththab RA. Tindakan tersebut dilakukan sebagai respon atas ide shahabat Anshar yang hendak mengangkat pemimpin secara sepihak. Persoalannya, pengangkatan tersebut berjalan tanpa kehadiran Sayidina Ali RA. Beliau absen gara-gara sibuk mengurusi proses pemakaman […]

Sahabat Nabi Menurut Syiah

Bagi pengikut Syiah, hanya ada tiga shahabat yang masih suci dan setia pada keluarga Nabi. Mereka adalah al-Miqdad bin al-Aswad, Salman al-Farisi, dan Abu Dzar al-Ghifari. Selain tiga orang tadi, terutama tiga khalifah awal umat Islam, dianggap menyimpang, sesat dan penghianat. Tidak hanya itu saja, istri-istri Beliau –selain ibunda Sayidah Fatimah az-Zahra— bahkan disebut sebagai […]

Konsep Imamah dalam Syiah

Perihal Syiah mensakralkan dan menjunjung tinggi tahta kepemimpinan adalah fakta usang yang semua teolog sepanjang zaman sepakat tentang itu. Apalagi, orang-orang internal Syiah sendiri mengakui urgensitas imamah dalam ajaran mereka, sampai-sampai sebagian mendaku pangkat imamah lebih bergengsi dari pada nubuah. Menurut keyakinan Syiah, imamah adalah SK langit yang dipilih langsung oleh Allah I dan diwariskan […]

Tragedi Karbala Versi Sunni

Setelah gugurnya Sayidina Husain RA di padang Karbala 6 H, sejumlah pengagum berat sosok beliau menyesal secara mendalam akan tragedi itu dengan cara melembagakan dendam kepada siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan tersebut sehingga saat itu muncul semacam semboyan “Kullu ardin karbala kullu yaumin asyura”: Setiap bumi adalah karbala setiap hari adalah asyura’.   SEJARAH Tragedi […]