Home Firqah

Firqah

Melirik Kejawen dari Ajaran Sapto Darmo

Sejarah asal-usul kejawen, sebenarnya bermula dari dua tokoh misteri, yaitu Sri dan Sadono. Sri sebenarnya penjelmaan Dewi Laksmi, isteri Wisnu dan Sadono adalah penjelmaan Wisnu itu sendiri (Hadiwijono, 1983: 21). Itulah sebabnya dari sejarah asal-usul kejawen, ada anggapan bahwa Sri dan Sadono adalah kakak-beradik, kebenarannya tergantung dari mana kita meninjau. Dalam kaitan ini, sesungguhnya Sri […]