HEADLINE

Serial Akidah Awam

Mengenal 7 Ta’alluq Sifat Kodrat

mengenal 7 taaluq sifat qudrat

Sahabat #SerialAkidahAwam yang berbahagia. Kali ini, izinkan saya membahas sifat kodrat yang ada pada nazam yang berbunyi: فَقُـدْرَةٌ إِرَادَةٌ سـَمْـعٌ بـَصَرْ * حَـيَـاةٌ الْعِلْـمُ كَلاَمٌ اسْـتَمَرْ “Kemudian sifat kodrat, iradat, samak, basar, hayat, ilmu dan kalam secara terus berlangsung” Kodrat merupakan sifat wujûdî, lantaran ia tergolong sifat ma’ânî. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa semua sifat ma’ânî merupakan sifat ...

Read More »

Apa itu Ta’alluq?

apa itu taaluq

Bagi pelajar pemula ilmu kalam, seringkali kebingungan mengartikan kata ta’alluq. Kebingungan itu wajar, sebab memang kata ta’alluq memiliki banyak pengertian, tergantung penempatannya. Untuk memudahkan, #SerialAkidahAwam kali ini hadir untuk mengenalkan kata ta’alluq yang ada pada kitab akidah. Secara garis besar, kata ta’alluq memiliki dua kegunaan. Pertama, menjelaskan obyek dari sebuah sifat. Kedua, menyatakan “kegunaan” sifat tersebut. Lebih lanjutnya, sebagaimana berikut: ...

Read More »

Apa Itu Azali?

Para pengkaji ilmu kalam, tentu sangat sering menenjumpai lafal azali di beberapa bacaannya. Mirisnya, tidak sedikit dari mereka yang masih kebingungan memberikan dafinisi kongkret perihal azali.  Biasanya, mereka menyimpulkan bahwa azali merupakan ungkapan dari zaman yang tidak berawal. Namun, jika demikian, terjadi paradoks dalam satu definisi tersebut. Karena yang namanya zaman tentu memiliki awal, lantaran kehadiran ‘zaman’ merupakan sesuatu ukuran ...

Read More »

Mengenal Sifat Ta’tsir

Mengenal sifat Ta'tsir

Mengaji kitab Aqidatul-Awam, tidak lepas dari pembahasan shifatut-ta’tsir yang terkumpul dalam bait:  وَحَيّ* قَـادِرٌ مُـرِيـْدٌ عَـالِمٌ بِكُلِّ شَيْ “(Allah itu) Mahahidup, Mahakuasa, Maha Menghendaki, Maha Mengetahui atas segala sesuatu” Dalam duapuluh sifat “wajib” Allah yang mukallaf wajib mengetahuinya, terdapat empat sifat penciptaan, yakni: kodrat, iradat, ilmu, dan hayat. Mari sahabat #SerialAkidahAwam mempelajari keempat sifat itu lebih lanjut. Mulai dari ta’alluq,  ...

Read More »

Pembahasan Paling Penting dalam Ilmu Tauhid

Serial Akidah Awam

Sahabat #SerialAkidahAwam yang terhormat, kali ini kita sampai kepada pembahasan paling penting dalam ilmu tauhid. Kita telah sampai pada pembahasan wahdaniyah, di nazam yang sama, yang berbunyi: وَقَـائِمٌ غَـنِـيْ وَوَاحِـدٌ وَحَيّ ۞ قَـادِرٌ مُـرِيـْدٌ عَـالِمٌ بِكُلِّ شَيْ “Allah berdiri sendiri, Mahakaya, Maha Esa, Mahahidup, Mahakuasa, Maha Menghendaki, Maha Mengetahui atas segala sesuatu” Menarik untuk disimak, ternyata pembahasan wahdaniyah merupakan topik ...

Read More »