HEADLINE

Aswaja

Penyembahan Akal Ala Ateis

ATEIS

Rudolf Otto, ahli sejarah agama berkebangsaan Jerman, menyatakan, sebagaimana kutipan Tim Karya Ilmiah 2008 dalam buku Aliran-aliran Teologi Islam, “Kebutuhan manusia terhadap agama berawal dari ketakjuban mereka terhadap fenomena keteraturan dan keunikan alam semesta. Dengan pikiran dan perasaan yang ia miliki, manusia berusaha memahami dan memecahkan fenomena tersebut yang akhirnya memunculkan rasa tentang yang gaib, yaitu ada kekuatan besar yang ...

Read More »

Mengintip Sejarah Pejuang Akidah dari Masa ke Masa #2

pejuang akidah

5.Imam Abdurrahman as-Syirazi as-Syafi’i (Pejuang akidah abad ke-7 H) Ulama karismatik yang dalam segi nasab masih tergolong keturunan Sayidina Abu Bakar as-Shiddiq ini bernama lengkap Imam Adhudiddin Abu Fadhl Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Ghaffar al-Iji as-Syirazi as-Syafi’i. Keluasan ilmu dan kepiawaiannya dalam mengajar adalah hasil dari didikan al-Imam Zainuddin al-Hanaki, murid kesayangan al-Imam Nashiruddin al-Baidhawi. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam ...

Read More »

Mengintip Sejarah Pejuang Akidah dari Masa ke Masa #1

pejuang akidah

Luasnya persebaran ideologi Ahlussunah wal Jamaah tidak lepas dari peran para tokoh yang secara intens bekerja keras untuk menyosialisasikannya tengah masyarakat. Wafatnya Imam al-Asy’ari pada awal abad ke-3 Hijriah tidak serta merta menutup lembaran ketenaran Ahlussunah wal Jamaah pada khalayak umum. Besarnya perhatian para ulama salaf dalam menegakkan aliran teologis mulia inilah yang membuatnya tetap lestari hingga saat ini. Berikut ...

Read More »

Seruan Jihad dalam Azan, Bolehkah?

Seruan Jihad

Beredar video azan yang tak biasa di pelbagai platform media sosial. Azan tersebut menyerukan jihad dengan mengganti kalimat hayya ‘alash-shalâh dengan hayya ‘alal-jihâd. Video tersebut membuat geger masyarakat. Dalam tayangan sebuah video yang viral, ada yang terlihat azan sambil mengangkat senjata tajam. Hal tersebut memantik pihak kepolisian untuk menyelidikinya. Ada beberapa ulama yang mengomentari video tersebut, di antaranya KH. Cholil ...

Read More »

5 Klasifikasi Kesalahan Akidah Imam Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah

Syaikhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, begitulah nama familiar beliau dalam berbagai kitab jamak ulama. Pentolan ulama asal Harran, Baghdad, ini memiliki kecerdasan di luar rata-rata. Hal itu terlihat sejak beliau masih berumur jagung. Ketika umurnya belum genap belasan tahun, ia sudah hapal kalam al-Qur’an secara sempurna, ribuan redaksi hadis, sekaligus memahami seluk-beluk ilmu ushul ad-din. Hanya saja, Selain memiliki kepiawaian ...

Read More »