Tag Archives: contoh ketuhanan yang maha esa

Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama; ketuhanan yang maha esa

Ada keunikan tersendiri, saat membahas sila yang pertama di pancasila, berupa ketuhanan yang maha esa. Pasalnya, nama tauhid diambil dari kata wahdaniyah. Tentu, penamaan semacam ini tidak asal comot saja. Ada keistimewaan yang tidak dimiliki sifat yang lain, sehingga Syekh Bayjuri dalam kitab Tuhfatul-Murid Syarh Jauharut-Tauhid menyebutkan pembahasan wahdaniyah, menjadi pembahasan paling mulia dalam fan yang kita pelajari saat ini. ...

Read More »