HEADLINE
Imam Bahauddin

Imam Bahauddin; Sang Penentang Ibnu Taimiyah

Beliau adalah Imam Bahauddin Abul-Azhari Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Abdil Waliyyi bin Abdissalam al-Ikhmimi al-Maraghi al-Mishriyi ad-Dimasyqi as-Syafi’i.

Imam Bahauddin sejak kecil lebih dikenal dengan sebutan Abul Azhari. Ia Beliau lahir di Suhaj, Mesir, sebuah daerah yang terletak di lembah sungai Nil. Imam Bahauddin lahir pada abad keenam kisaran tahun 700 Hijriyah. Sejak kecil Abul Azhari gemar mencari ilmu, bahkan saat masih belia, Imam Abul Azhari sudah hafal Kitab Shawi as-Shaghir karangan Imam Najmuddin Abdul Ghafar. Sejak kecil beliau juga berguru pada mujtahid di zamannya, seperti Syekh Taqiyuddin as-Subki dalam fan fikih dan ushul. Di samping belajar fikih, Imam Bahauddin juga mendengarkan hadis di Kairo pada Syekh Abi Nun Fathuddin Yunus Bin Ibrahim al-Kinaniyyi al-Asqalani ad-Dabasiyyi yang dikenal dengan ad-Dabbas.

Baca Juga: Hukum Berujar “Saya Mukmin, Insyaallah”

Menginjak remaja, Imam Bahauddin melanjutkan rihlahnya ke negeri Damaskus dan menetap di Darbil hajr. Di sana, beliau disamping belajar, juga mengajar dan berkumpul dengan ulama Bani Umayyah.

Imam Bahauddin memiliki banyak murid, di antaranya ialah Hafiz Syamsuddin al-Husaini, Hafiz Syamsuddin Ibn Sanad Dan al-‘Allamah Shadruddin al-Yasufi asy-Syafi’i dan banyak dari kalangan ahli ushul yang turut berguru pada Imam Bahauddin.

Imam al-Hafiz Taqiyuddin bin Rafi’ as-Salam dalam Kitabnya Wafayatuhu 276:2:

ِالإِمَامُ بَهَاءُ الدِيْن..اِشْتَغَلَ, وَحدّث, وَحَفظَ الحَاوِي الصَغِير, وَتَفَقَّهَ, وَأَعَادَ, وَجَمَعَ كِتَاباً فِيْ أُصُوْلِ اْلفِقْهِ وَالدِّيْنِ, وَشَغَلَ باِلْعِلْمِ بِجَامِعِ دِمِشْق وَانْتَفَعَ بِهِ

“Imam Bahauddin menekuni dan juga menghafal Kitab Hawi ash-Shaghir. Beliau juga mendalami dan selalu mentakrar ilmunya. Beliau mengarang kitab tentang ushul fikih dan ilmu-ilmu agama, beliau pula turut andil dalam kajian-kajian ilmu yang ada di Damaskus”.

Imam Bahauddin lewat karya tulisnya yang berjudul “ar-Raddu ‘Ala Ibn Taimiyah” menentang pemikiran Ibnu Taimiyah yang saat itu mengatakan bahwa alam bersifat kidam dan tidak seperti kidamnya surga dan neraka yang telah disepakati oleh mayoritas ulama.

Selain Kitab ar-Raddu ‘Ala Ibn Taimiyah, beliau juga mengarang kitab yang dikenal dengan al-Munqidz Minaz-Zalal Fi ‘Ilmi Wal ‘Amal.

Imam Bahauddin wafat pada tanggal 19, zulkaidah, tahun 764 H disebabkan wabah Taun yang merebak di daerah Damaskus. Wabah Taun yang bermula di Kairo Mesir kemudian menyebar hingga ke Damaskus Halab (Aleppo) hingga Palestina.

Irvan | Annajahsidogiri.id

About Redaksi

Avatar
Annajahsidogiri.id merupakan website Annajah Center Sidogiri (ACS), yang memegang teguh prinsip moderat dalam segala hal, sesuai dengan konsep Ahlusunnah Waljamaah.

One comment

  1. Avatar

    Assalamu’alaikum ustad, mohon ijin memberikan saran dan masukan yang insyaallah membangun. Artikel tentang imam bahaudin yang menentang ibn taimiyah adalah judul yang menarik, tapi ketika saya baca ternyata info yang seharusnya saya dapat dari judul tidak ditemukan. Tentang bagaimana pemikiran ibn taimiyah yang ditentang itu secara keseluruhan. Dan bagaimana pertentangan oleh imam bahaudin di lontarkan. Terimakasih ustadz. Wassalam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*